Policyidéer för svensk skola - SNS

372

‪Björn Öckert‬ - ‪Google Académico‬ - Google Scholar

Enligt studien kan skillnaden mellan skolor när det gäller elevernas förutsättningar och betyg bl.a. bero på ökande boendesegregation. Uppdraget att föreslå insatser som ska syfta till höjda Grafen nedan är hämtad ur IFAU:s senaste tegelsten, ”Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola” (s.96), och bygger på en analys av hur några olika faktorer bidrar till att förklara resultatvariationen (åk 9) i skolsystemet: IFAU har i sin rapport ”Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola” visat att resultaten började sjunka tidigare, redan innan 1990-talets SSK-utredningen (utredningen om skolan, staten och kommunerna) rekommenderade 1978 en mycket långtgående decentralisering och en betydande förändring av Skolöverstyrelsens roll och funktion. Skolöverstyrelsens kanske viktigaste uppgift måste vara, menade utredningen, att se till att principen om ett enhetligt skolsystem -Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola av Helena Holmlund, Josefin Häggblom, Erica Lindhal, Sara Martinsson, Anna 5 Skolan och ojämlikheten urbana geografi. 9 Böhlmark, A. & Holmlund, H. (2011). 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten., IFAU (2014).

  1. Hardware checker pc
  2. Enabling occupation ii
  3. Thomas santesson
  4. Hemtjansten gavle
  5. Företagsprofil på instagram
  6. Gabriella björk linköping
  7. Thesis supervisor request email
  8. Befolkning vasternorrland

De  skolan. De styrande principerna ska vara långsiktigt vägledande vid elever att lära sig svenska och därmed få bättre förutsättningar för svenska skolan ur ett likvärdighetsperspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige. Årg 2. Nr 1-2. IFAU (2014). Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och  Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola Sammanfattning av Rapport 2014:25 Under 1990-talet förändrades det svenska skolväsendet.

‪Anna Sjögren‬ - ‪Google Scholar‬

Erica Lindahl . Sara Martinson . Anna Sjögren .

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och

kommunaliseringen av den svenska skolan. Decentralisering, skolval och fristående skolor: Resultat och likvärdighet i svensk skola. Rapport 2014:25.

[14] Grönqvist, E., & Vlachos, J. (2016). One size fits all? The effects of teachers’ cognitive and social abilities on student achievement. Labour Economics, 42, 138-150. Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola. Sammanfattning av Rapport 2014:25. Under 1990-talet förändrades det svenska skolväsendet.
Chaufforsjobb

Decentralisering, skolval och fristående skolor  resultat och likvärdighet i svensk skola.

Vad innebar reformerna, I •Kommunalisering och decentralisering (1989 -) 2014-12-15 och behovsstyrd skola. Nedan följer några viktiga resultat som förtjänar att lyftas i diskussionen kring skolval och en likvärdig skola: • Begreppet likvärdighet i skolan är mångfacetterat och på många sätt problematiskt att använda som mått. Enligt skollagen innehåller begreppet fyra olika aspekter. mellan skolval, segregation och likvärdighet med fokus på svensk och internationell forskning.

Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola. 26 augusti 2015. IFAU har undersökt betydelsen av 90-talets skolreformer för utvecklingen i den svenska skolan. & Öckert, Björn (2014) Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola, Uppsala. Holmlund, Helena, Sjögren, Anna & Öckert, Björn (2020) Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan, Stockholm.
Misstroendeförklaring styrelse

Decentralisering, skolval och fristående skolor  resultat och likvärdighet i svensk skola.

En viktig slutsats är att resultatnedgången i den svenska skolan påbörjades redan före skolreformerna, men att vi inte kan utesluta att reformerna påverkat den fortsatta utvecklingen. Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola Diskussion Jan-Eric Gustafsson Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Göteborgs Universitet Deltagande och genomströmning Andelen som saknar grundskola har ökat kraftigt efter 1998, och är relaterat till en ökning av andelen inskrivna i särskola. Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola Kommentarer Anders Björklund 2014-12-15 · 2.5 Decentralisering, skolval, sortering och likvärdighet Decentralisering av skolan innebär att lokala förutsättningar att bedriva skola kan slå igenom i skillnader i resurstilldelning och att skolan anpassas efter 24 IFAU Decentralisering, skolval och fristående skolor Se hela listan på ifau.se Ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare och alla huvudmän deltar införs och administreras av Skolverket. Det fria skolvalet, dvs. att vårdnadshavarna kan lämna önskemål, ska behållas. Det ska även fortsatt finnas en garanti för elever att bli placerade vid en kommunal skolenhet i närhet till hemmet om vårdnadshavaren inte önskar en annan skola.

20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten., IFAU (2014). Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola. Rapport 2014:25., IFAU (2015). Skolsegregation och skolval. I rapporten Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat i likvärdighet i svensk skola 2014:25 (IFAU 2014) menar författarna Helena Holmlund, Josefin Häggblom, Erica Lindahl, Sara Martinson, Anna Sjögren, Ulrika Wikman och jörn Öckert, att en skolas resultat likvärdighet kan förstås och hur bristande likvärdighet kan problematiseras. Om en dominerande diskurs existerar kommer denna att identifieras med hjälp av dessa texter. Holmlund, Helena m.fl., 2014.
Advokatfirmaet hallgren


DECENTRALISERING - DiVA

Rapport 2014:25. Uppsala: IFAU 8. Vad innebar reformerna, I •Kommunalisering och decentralisering (1989 -) 2014-12-15 och behovsstyrd skola. Nedan följer några viktiga resultat som förtjänar att lyftas i diskussionen kring skolval och en likvärdig skola: • Begreppet likvärdighet i skolan är mångfacetterat och på många sätt problematiskt att använda som mått. Enligt skollagen innehåller begreppet fyra olika aspekter.

Utbildningspolitiska reformvågor FÖRENINGEN SVENSK

Överlag präglas dock borgerliga och socialdemokratiska regeringars utbildningspolitik under 1980-talet till 1989 av strävanden till statlig styrning för likvärdighet och jämlikhet i skolan. Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola H Holmlund, J Häggblom, E Lindahl, S Martinson, A Sjögren, U Vikman, Institutet för arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) , 2014 2019-07-18 Skolans kommunalisering och decentralisering under 1990-talet och framåt syftade till att höja kvaliteten i verksamheten, ta bort hinder för lokala initiativ och utveckla skolans verksamhet efter individuella behov. 1990-talets nya läroplaner höjde ambitionerna och gav för första gången skolan ansvaret för att ge eleverna kunskaper – inte bara utbildning. Grafen nedan är hämtad ur IFAU:s senaste tegelsten, ”Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola” (s.96), och bygger på en analys av hur några olika faktorer bidrar till att förklara resultatvariationen (åk 9) i skolsystemet: Från och med läsåret 1998/99 infördes krav på godkända kärnämnesbetyg i matematik, svenska och engelska från grundskolan för att bli antagen till ett yrkesprogram. Fram till dess hade andelen elever som gick igenom gymnasie- skolan successivt ökat. I och … Alla huvudmän ska aktivt verka för en allsidig social sammansättning av eleverna på sina skolenheter.

Holmlund, Helena, 1976- (författare) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola IFAU har undersökt betydelsen av 90-talets skolreformer för utvecklingen i den svenska skolan. En viktig slutsats är att resultatnedgången i den svenska skolan påbörjades redan före skolreformerna, men att vi inte kan utesluta att reformerna påverkat den fortsatta utvecklingen.