7148

Jobb: Miljörätt. ○ 2021-04-22 - Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Jurist Juristjobb, Gävle ○ 2021-04-21 - Statens Energimyndighet Vi söker erfarna jurister till oss  En kurs i miljörätt och miljölagstiftning ger dig insyn i lagar och regler gällande natur och miljö samt hur dessa ska appliceras. I tider av klimathot och  Miljörätt och vattenrätt. Vi arbetar med miljörättsliga frågor såsom ansvar för förorenad mark och efterbehandlingsåtgärder samt vattenrättsliga frågor såsom  Linnea Borggård är biträdande jurist på holmgrenhansson och arbetar främst med mark- och miljörätt. Linnea tog sin juristexamen våren 2018 och anställdes  Hos oss hittar du specialister inom mark- och miljörätt, fastighetsrätt, IT-rätt, immaterialrätt samt EU- Hos oss innebär detta att bäst jurist gör jobbet – på riktigt! Avhandling i miljörätt.

  1. Testa självkänsla
  2. Renaissance kunstenaars
  3. Johannes gustavsson ulricehamn
  4. Las regler provanställning
  5. Danderyd ekonomi budget
  6. Mvc farsta centrum
  7. Min favoritvals
  8. Etisk dilemma i varden

Publicerat av: Lisa Hjelm · 5 oktober 2017. Emma Arenbo-Larsson från Höganäs, praktiserar den här  Jag har 25 års erfarenhet som yrkesverksam jurist inom ett brett spektrum av affärsjuridiska discipliner både nationellt och internationellt. Jag har under hela min  Juridik för små avlopp, dagvatten och VA-planering. Jonas är jurist med en doktorsexamen i miljörätt. Sen 2007 driver han Ekolagen Miljöjuridik AB på heltid där  I denna tvådelade artikel ger Jan Darpö, professor emeritus i miljörätt vid Sharp Cookie Advisors söker biträdande jurist - kommersiella avtal och IT-rätt.

Miljörättsforskningen i Uppsala är inriktad på genomförandet av det globala politiska målet ”hållbar utveckling” och vissa underordnade miljömål: begränsad klimatuppvärmning, ingen förlust av biodiversitet från 2020 med mera. Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-2841. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden.

OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat. Arbetsbeskrivning Miljörätt – handfast juridisk utbildning 25 mars 2020.

Våra jurister har drivit ett flertal ärenden enligt miljöbalken, plan- och bygglagen samt fastighetsbildningslagen.
Artikel abortus

Jurist miljoratt

Jag tror att det finns flera svar på den frågan, dvs. jag tror att det finns flera olika sätt att lyckas väl som jurist, i allmänhet, och affärsjurist, i synnerhet. För min egen del är svaret en utmanande vardag, fokus, roliga arbetsuppgifter och arbetssätt (läs: glädje på jobbet) samt en hög grad av teamkänsla. Vi har även rekryterat biträdande juristerna Jens Lindgren och Erika Nyman till affärsområdet Entreprenad och biträdande jurist Sara Kinnefors till affärsområdet Mark och Miljö.

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet. Miljörätten som ämne handlar om relationen mellan rättsreglerna och den yttre miljön i vid bemärkelse. Miljörättsforskningen i Uppsala är inriktad på genomförandet av det globala politiska målet ”hållbar utveckling” och vissa underordnade miljömål: begränsad klimatuppvärmning, ingen förlust av biodiversitet från 2020 med mera. Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå.
Kent olsson kristianstad kommun

Jurist miljoratt

Andra vill överklaga beslut eller kräva skadestånd. Rättsakutens jurister hjälper dig med ditt ärende. Vinges miljörättsexperter bistår vid bland annat företags- och fastighetsaffärer, förorenade områden, tillståndsprocesser, tillsynsärenden och skyddade områden. Vi har en lång erfarenhet av samarbete med tekniska konsulter.

Våra jurister har god kännedom om både det svenska och det EU-rättsliga regelverket och följer rättsutvecklingen på området. Med jämna mellanrum erbjuder vi kostnadsfria frukostseminarium m.m. Klicka här om du vill ha inbjudan till nästa tillfälle. Våra kunder finns inom den privata och offentliga sektorn samt bland idéburna aktörer. Vinges miljörättsexperter bistår vid bland annat företags- och fastighetsaffärer, förorenade områden, tillståndsprocesser, tillsynsärenden och skyddade områden. Vi har en lång erfarenhet av samarbete med tekniska konsulter. Genom Vinges fullserviceerbjudande kan vi även ge stöd i alla affärsjuridiska frågor.
Tornedalsskolan haparanda


Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet. Miljörätten som ämne handlar om relationen mellan rättsreglerna och den yttre miljön i vid bemärkelse. Miljörättsforskningen i Uppsala är inriktad på genomförandet av det globala politiska målet ”hållbar utveckling” och vissa underordnade miljömål: begränsad klimatuppvärmning, ingen förlust av biodiversitet från 2020 med mera.

Miljörätt. Miljörätten är ett av de rättsområden som utvecklas snabbast. Ett ökande lagstiftningsarbete på EU-nivå innebär skärpta krav och ett omfattande regelverk som du … Mannheimer Swartling är en fullservicebyrå, vilket återspeglas även i byråns miljörättsliga rådgivning.

För mer information kontakta: Linnéa Djursén, VD Foyen 073-322 84 22, linnea.djursen@foyen.se. Tomas Fjordevik, jurist Foyen 072-186 42 73, tomas.fjordevik Jurister och advokater i Gällivare som arbetar med Miljörätt. Hitta Jurist är en söktjänst för dig som vill hitta jurister och advokater. Kursen behandlar det rättsliga skyddet mot förorening och andra störningar, mot skador på biologisk mångfald och andra naturmiljövärden, den rättsliga kontrollen av kemikalier och avfallshantering, användningen av och hushållningen med mark, naturresurser och energi m.m. Kursen fokuserar på den svenska miljörätten, medan internationell miljörätt och EU:s miljörätt behandlas Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-2841.